7e Noord-Groninger Sportgala naar Winsum

Evenals voorgaande jaren start de Stichting EemsmondSport Delfzijl weer met de nominatieronde voor het Noord-Groninger Sportgala. De zevende editie van dit evenement vindt plaats in de gemeente Het Hogeland. Met het gebouw De Poort aan de Borgweg 36 in Winsum denkt het bestuur een prima locatie te hebben gevonden om op vrijdag 7 februari 2020 de amateursport weer in het welverdiende zonnetje te zetten.

De voorbereidingen voor het gala zijn in volle gang. Er is al meerdere keren gevraagd wanneer men weer kandidaten kan voordragen. Dat kan met ingang van aanstaande maandag 7 oktober. Om misverstanden te voorkomen doen we in het kort uit de doeken wie er genomineerd kunnen worden en hoe de procedure verloopt.

1. Welke categorieën zijn er?
  Er kunnen door iedereen kandidaten voorgedragen worden in de categorie Sportman,
  Sportvrouw, Sportploeg en Sporttalent 2019. Ook wordt er een oeuvreprijs beschikbaar gesteld.
  Dit is de enige prijs die door het bestuur van EemsmondSport wordt toegekend.

2. Wie kunnen er genomineerd worden en hoe doe je dat? 
  Kandidaten dienen woonachtig te zijn in een van de deelnemende gemeenten en als
  amateur actief te zijn. Professionele sporters zijn van deelname uitgesloten.
  Deelnemende gemeenten zijn Loppersum, Delfzijl, Appingedam, Het Hogeland en
  de voormalige gemeente Ten Boer.

3. Waaraan moet een genomineerde voldoen?
  Genomineerden moeten in het jaar voorafgaande aan de uitreiking een opvallende sportieve
  prestatie hebben geleverd. 

4. Wanneer sluit de voordrachtronde?
  Kandidaten kunnen tot en met 31 december 2019 worden voorgedragen via info@eemsmondsport.nl

Op basis van het aantal voordrachten wordt op 1 januari 2020 de definitieve lijst opgesteld. Het aantal voordrachten bepaalt of iemand op de definitieve lijst komt te staan. De Stichting EemsmondSport Delfzijl roept iedereen op om sporters voor te dragen waarvan men denkt dat zij voor een van de beschikbare prijzen in aanmerking zouden moeten komen.

Voor de categorieën Sportman, Sportvrouw, Sporttalent en Oeuvreprijs worden in willekeurige volgorde drie genomineerden geplaatst. Voor de categorie Sportploeg worden vijf genomineerden aangewezen.

Op het moment dat de definitieve lijst bekend is, kan men op de kandidaat/kandidaten naar keuze een stem uitbrengen. De stemronde sluit op woensdag 5 februari 2020.

De uitslag wordt tijdens het Noord-Groninger Sportgala bekend gemaakt. De prijzen worden uitgereikt door sportwethouder Harmannus Blok van de gemeente Het Hogeland/ Op bovenstaande foto alle winnaars van de begin dit jaar gehouden editie in de Nicolaikerk in Appingedam.

2 Replies to "7e Noord-Groninger Sportgala naar Winsum"

 • comment-avatar
  Jan van Dijk oktober 8, 2019 (08:21)

  Ik ben van mening dat jullie dit prima doen, maar ik mis een beetje de waardering voor de vrijwilliger binnen een vereniging, Zij zijn het die een club groot maken. Misschien een overweging waard.

 • comment-avatar
  Piet oktober 8, 2019 (13:13)

  We kijken er weer naar uit.. Ik pleit voor een nominatie van Tim Hoff van vv Winsum. Is een supertalent