Emme Groot beoogd voorzitter NEC Delfzijl

Tijdens de algemene ledenvergadering van voetbalclub NEC Delfzijl zal Eduard Mulder na vier jaar afscheid nemen als voorzitter van voetbalvereniging NEC Delfzijl. Het bestuur zal dezelfde avond Emme Groot voorgedragen als zijn opvolger.

Na de succesvolle fusie werd er in 2015 een nieuw bestuur aangesteld De uitgezette koers vanuit de fusie werd doorgezet en niet zonder succes zowel sportief als qua ledengroei en dan met name bij de meisjes/dames had NEC Delfzijl de wind in de zeilen. De laatste jaren loopt het ledental weer iets terug en stabiliseert zich nu. Verschillende zaken zijn veranderd en men is trots om te zien waar de club vijf jaar na de fusie staat. Afgelopen jaar zijn diverse nieuwe ontwikkelingen bij de jeugd in gang gezet. Doel is dat kinderen met plezier kunnen voetballen. Daarnaast zijn er de ontwikkelingen van de selecties, senioren-elftallen, vrouwenvoetbal en 35+. Er wordt kortom dagelijks intensief gevoetbald bij NEC Delfzijl op het sportpark Centrum.

‘De vele activiteiten welke ingevuld worden door een enorm korps van vrijwilligers maken van NEC Delfzijl een fantastische club. Ik heb vooral met leuke mensen en veel gezelligheid invulling mogen geven aan de rol van voorzitter. Ik neem hierdoor afscheid met een dubbel gevoel’, aldus Eduard Mulder. ‘Na vier jaar is het echter prima te stoppen en ben ik blij met de voordracht van de nieuwe voorzitter. Mijn rol in de gemeenteraad van Delfzijl, naast mijn werk en gezin, maakt het dat het goed is het voorzitterschap nu over te kunnen dragen.’

Het is volgens hem nooit leuk om afscheid van iets te nemen. Mulder vindt echter wel dat, als je daar al van moet spreken, dit het goede moment is om het te doen. ‘Het zijn jaren geweest waar ik met veel plezier op terugkijk. De fusie is rond en de club draait prima.’

Emme Groot neemt als ervaren bestuurder het stokje over na instemming van de ledenvergadering. Dit op een sportpark dat hij op zijn duimpje kent. Zijn vader was er namelijk beheerder en in die tijd hielp Emme Groot daar mee. Het bestuur is zeer content Emme Groot te kunnen voordragen als nieuwe voorzitter. Invulling geven aan deze bestuurlijke verantwoordelijkheid is volgens het bestuur belangrijk en kan door Emme Groot verder ontwikkeld worden voor de toekomst van de vereniging in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

De algemene vergadering van NEC Delfzijl vindt plaats op 16 december om 19.30 uur in de kantine van de club op het sportpark Centrum

No Replies to "Emme Groot beoogd voorzitter NEC Delfzijl"