Groninger scheidsrechtersclub: ‘Sport is voor iedereen’

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken roept alle voetballiefhebbers op samen te werken aan een veilig sportklimaat, waarin iedereen zichzelf kan zijn, onder de titel ‘Sport is voor iedereen’. Zij sluiten zich hiermee aan bij een eerdere oproep daartoe van sportbonden, sporters en de John Blankenstein Foundation. Om de oproep kracht bij te zetten krijgen honderd voetbalverenigingen in Groningen en de kop van Drenthe een regenboog-aanvoerdersband aangeboden. De eerste aanvoerdersband werd op 3 december uitgereikt aan de aanvoerders van The Knickerbockers Dames 1, tegelijk met het uitreiken van de fair play-prijs. Die was door de coronacrisis nog niet uitgereikt.

De actie wordt op de website en social media gevoerd. Daarnaast hebben alle voetbalverenigingen uit het werkgebied van de vereniging een brief met de eerder genoemde aanvoerdersband ontvangen. De betrokken voetbalverenigingen zijn als donateur verbonden aan de scheidsrechtersvereniging. Omdat clubs het in deze tijd al moeilijk genoeg hebben, vraagt de scheidsrechtersvereniging dit jaar geen donatie, maar vragen ze aandacht voor het belang van een veilig sportklimaat.

De eerste aanvoerdersbanden werden symbolisch uitgereikt aan de aanvoerders van Dames 1 van The Knickerbockers. Deze studentenvereniging werd uitgekozen omdat zij de voorlopige laatste winnaars zijn van de fair play-prijs over het seizoen 2018-2019. Ze bleken de sportiefste vereniging in het gehele district Noord. De prijs was door omstandigheden nog niet uitgereikt en dat is op 3 december ook gebeurd. Naast een oorkonde werd ook een klein fustje bier toegezegd voor een moment dat de kantines weer open kunnen. Om ook de groei van het vrouwenvoetbal te onderstrepen, werd bewust voor de aanvoerder van Dames 1 gekozen.

Sport is voor iedereen. Dat lijkt zo vanzelfsprekend. Denk maar aan die honderden miljoenen mensen wereldwijd die wekelijks op of langs een voetbalveld of in een zaal genieten van die mooie sport. De passie voor sport gaat door alle lagen van de bevolking en groepen met de meest uiteenlopende achtergronden. Juist in deze tijd met de coronapandemie merk je als sportliefhebber wat je mist als het even niet kan of mag. Want sporten is belangrijk. Belangrijk voor je mentale en fysieke gezondheid. Belangrijk voor je sociale contacten, voor de onderlinge verbinding tussen mensen. Sport brengt mensen samen. Logisch toch?

Toch is het niet zo vanzelfsprekend dat sport voor iedereen is. Zo kan de seksuele geaardheid, gender identiteit en/of gender expressie wel degelijk van invloed zijn op sportparticipatie. Veel LHBTI+-personen stoppen met sport en nemen afscheid van hun sportclub als ze merken dat ze ‘anders’ zijn dan hun teamgenoten en zij er binnen hun vereniging niet over kunnen of durven te praten. Soms omdat het niet veilig voelt en soms omdat het ook gewoon niet veilig is. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

In een tijd dat we allemaal in een situatie zitten dat we tijdelijk niet zomaar in teamverband kunnen sporten en merken dat we dat missen, is het goed om te bedenken dat er een groep is die dat gemis door een gebrek aan acceptatie, begrip en respect altijd voelt.

De Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken vindt dat sport echt voor iedereen moet zijn. Wij roepen daarom iedereen op om op te staan vóór een gelijke sportbeleving voor iedereen. Om samen te werken aan een veilig sportklimaat, waarin iedereen zichzelf kan zijn. Oordeel niet te snel over anderen, maar stel je open en oprecht op. Ga met elkaar in gesprek. En verplaats je eens in de ander. Stel jezelf de vraag wat jij kunt doen om ook anderen te laten ervaren dat sport echt voor iedereen is! Met deze oproep sluiten we aan bij de oproep eerder dit jaar van tal van sportbonden, sportverenigingen en individuele sporters. Sport is voor iedereen.

Om de oproep kracht bij te zetten biedt de scheidsrechtersclub juist in deze laatste maand van het jaar alle honderd voetbalverenigingen uit het werkgebied (stad en groot deel van de provincie Groningen, de kop van Drenthe tot en met Assen) een regenboog-aanvoerdersband aan. Normaal gesproken vraagt men van voetbalverenigingen een jaarlijkse donatie om daarmee het werk als belangenbehartiger voor scheidsrechters te kunnen realiseren. Dit jaar doet men dat niet, omdat voetbalverenigingen het in deze coronatijd al moeilijk genoeg hebben. In plaats daarvan wordt er dus iets aangeboden. Een aanvoerdersband als symbool dat sport voor iedereen moet zijn. ‘Laten we samen de aanvoerders zijn van een gelijke en veilige sportwereld voor iedereen. Ga binnen je eigen club het gesprek aan. Als we daarbij kunnen ondersteunen doen we dat graag’, aldus de scheidsrechtersclub.

Men kan ook kijken wat de John Blankenstein Foundation kan betekenen. De John Blankenstein Foundation (JBF), vernoemd naar de voormalige topscheidsrechter, houdt zich sinds 2008 bezig met het bespreekbaar maken van en toewerken naar een gelijkwaardige behandeling van LHBTI+ in de sport. De Groninger scheidsrechters ondersteunen dat met deze oproep van harte.

No Replies to "Groninger scheidsrechtersclub: 'Sport is voor iedereen'"