day : 02/06/2022 1 result

Voetbalclubs teleurgesteld in gemeente Het Hogeland

De achttien voetbalclubs in de gemeente Het Hogeland zijn ernstig teleurgesteld omdat het ambtenarenapparaat haar afspraken niet nakomt. Na de herindeling en de totstandkoming van de gemeente heeft het dik drie jaar geduurd voordat er een begin is gemaakt met de harmonisering van de sporttarieven. De gemeente is daarna echter blijven steken in ...