Bijzondere overeenkomst vv Siddeburen en EemsmondSport

In het bijzijn van Dick Bierma van vv Siddeburen heeft voorzitter Nanko Kiel van de Stichting EemsmondSport Delfzijl zijn handtekening gezet onder een bijzondere sponsorovereenkomst met de zondagclub. In tegenstelling tot wat de normale gang van zaken genoemd zou kunnen worden, is het namelijk niet EemsmondSport dat de club sponsort. In dit speciale geval heeft de Siddebuurster vereniging gemeend om de stichting te moeten steunen. Daarmee hoopt het bestuur van de kersverse derdeklasser een trend te hebben ingeluid.

‘Wij vinden het ontzettend belangrijk dat verenigingen een vrij toegankelijk en zonder betaalmuren afgeschermd nieuwsplatform hebben waarop ze hun sportieve prestaties kwijt kunnen en begrijpen best hoe moeilijk het is om een vrijwilligersorganisatie in de benen te houden. Daar weten verenigingen alles van en wij vormen er geen uitzondering op’, vertelt Rieks Spandauw namens het bestuur van de club. Na meerdere gesprekken met Dick Bierma, een van de vele vrijwilligers waar de club op leunt, werd het voorstel gedaan om EemsmondSport een reclamebord langs het hoofdveld te schenken en daar tevens een jaarlijks bedrag aan te koppelen dat ten goede komt aan de stichting. Spandauw: ‘We zijn als club namelijk van mening dat EemsmondSport een wezenlijke bijdrage levert aan de sportberichtgeving en dat wij wel een steentje mogen bijdragen aan de continuïteit daarvan. Eigenlijk hopen we dat meerdere verenigingen gaan overwegen om op deze manier tot een vorm van samenwerking te komen. Ik weet dat het niet erg gebruikelijk is, maar we beseffen heel goed hoeveel werk die club vrijwilligers verricht. Daar hebben we de afgelopen seizoenen, vooral tijdens de onlangs met succes afgeronde nacompetitie, voorbeelden genoeg van gezien.’

Als het bord tevoorschijn wordt gehaald, bekruipt Kiel een gevoel van trots. ‘Dit is heel mooi. Wij kunnen voetbalvereniging Siddeburen niet genoeg bedanken voor deze geste. In een tijd waarin het vinden van sponsors ook voor clubs steeds lastiger wordt, mag dit een prachtig gebaar worden genoemd. We bestaan nu ruim tien jaar, maar ik durf wel te stellen dat dit de meest bijzondere overeenkomst is die we de afgelopen jaren hebben afgesloten.’ Het mooie is volgens hem dat de vv Siddeburen er verder geen verplichtingen aan verbindt. ‘Het is wel zo dat clubs die ons steunen op meer aandacht mogen rekenen. Dat zijn we op z’n minst aan hen verplicht. En als dit initiatief een succes wordt, kunnen verenigingen desgevraagd inzicht krijgen in de wijze waarop er met de gesponsorde bedragen wordt omgegaan en wat we er mee doen.’ Hij benadrukt nogmaals dat de medewerkers van EemsmondSport alles doen uit liefde voor de sport en dat de stichting geen winstoogmerk heeft. ‘Als de mogelijkheden er zijn investeren we in nieuwe apparatuur en dergelijke, want er gaat uiteraard wel eens wat stuk. Je inkomsten op peil houden is geen sinecure. Het aantal advertenties neemt nou niet bepaald toe en het alleen al in de lucht houden van de website kost jaarlijks steeds meer. Daarnaast willen we graag blijven moderniseren, want de ontwikkelingen staan op het gebied van de media ook niet stil.’ Op bovenstaande foto zet voorzitter Nanko Kiel een handtekening onder de overeenkomst. Hij wordt geflankeerd door Dick Bierma in zijn hoedanigheid als aanjager van het initiatief.

No Replies to "Bijzondere overeenkomst vv Siddeburen en EemsmondSport"