Allez SC Havenstad…

Dat het er vroeg of laat van zou komen had menigeen wel gedacht. De voetbalclubs Neptunia en Eems Boys uit Delfzijl hadden de intentie namelijk al uitgesproken dat ze meer samen wilden doen. Er blijft de verenigingen weinig keus. Omdat de gemeente Delfzijl de hand nadrukkelijker op de knip gaat leggen. Sterker nog, vanwege bezuinigingen heeft de politiek besloten de velden van het sportpark Uitwierde, de thuisbasis van Neptunia, op 1 januari 2015 te willen sluiten.

door Nanko Kiel

In totaal moet er dat jaar 400.000 euro ingeleverd worden. Een deel daarvan komt voor rekening van de binnensporten. Ook de buitensport ontkomt echter niet aan het bezuinigingsmes. De gemeente is van mening dat er een overmaat aan sportvoorzieningen in zowel Delfzijl als de dorpen er omheen aanwezig is. Men wil dit terugdringen met het sluiten van het sportpark Uitwierde in Delfzijl en het privatiseren van sportparken in de omliggende dorpen.

De sport in de havenplaats moet gecentraliseerd worden en dus is het in de ogen van de plannenmakers op het gemeentehuis niet meer dan logisch dat het sportpark Centrum, het thuishonk van Eems Boys, de aangewezen plek is om hier gestalte aan te geven. Met de jeugd zijn beide verenigingen al in een vergevorderd stadium middels de samenwerkende jeugdopleiding Neptunia EemsBoys Combinatie (NEC). Maandag wordt er tijdens een bijeenkomst in De Bolder in Delfzijl met de leden over een volledige fusie van beide verenigingen gesproken.

Dat de gemeente Delfzijl uitgerekend het complex in Uitwierde wil sluiten is niet zo vreemd. Het ligt allesbehalve centraal. Het is een gegeven. Zoals het ook een feit is dat beide clubs na samenvoeging meer dan zeshonderd leden hebben. Die moeten allemaal ergens kunnen voetballen. In de huidige situatie zal dit problemen gaan opleveren. Eems Boys heeft beduidend minder velden ter beschikking dan Neptunia. Om een volwaardige vervanging voor Uitwierde te kunnen bieden zullen er velden bij moeten komen. En daarbij wordt meteen aan kunstgras gedacht omdat deze onderhoudsarm zijn.

Daarnaast lijkt het niet meer dan logisch dat bijvoorbeeld ook de kleedaccommodatie van de groenwitten nog eens onder het vergrootglas wordt gelegd. Om maar te zwijgen over een oplossing voor de forse toename van het aantal verkeersbewegingen rondom het sportpark Centrum. Het moge duidelijk zijn dat er behoorlijk wat geld gestoken moet worden in de aanpak van het huidige sportcomplex aan de burgemeester Boeremalaan.

Clubs als Farmsum en korfbalvereniging Roda ’70 houden zich vooralsnog afzijdig van de discussie over een mogelijke verhuizing op termijn. Dat geldt evenzeer voor rugbyclub Phoenix en de hockeyclub Eemsmond die nu nog op Uitwierde zijn gehuisvest. Zij zouden in de plannen van de gemeente naar het Tuikwerder sportpark moeten verhuizen. Dat wil men op de lange termijn ook  sluiten. Voetbalvereniging Oosterhoek heeft afgelopen zomer besloten de ontwikkelingen niet af te wachten. De club stuurde aanvankelijk op een fusie met buurman Farmsum aan. Omdat deze samenvoeging maar niet van de grond wilde komen besloot men na 61 jaar de stekker uit het veldvoetbal te trekken.

Uit een enquete op deze website blijkt dat het merendeel van de stemmers niet tegen een fusie is. Dus zou ik willen zeggen, zet de schouders er onder. Bundeling van krachten zal alleen maar meer kwaliteit opleveren. Allez SC Havenstad.!! Samen op weg naar een bloeiende voetbaltoekomst in de havenplaats.

 

No Replies to "Allez SC Havenstad..."