Sportproject beweegt asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Stichting Sport4connect gaan samenwerken. Onder het motto ‘Sportproject brengt asielzoekers in beweging’ wil men bevorderen dat asielzoekers aan sportactiviteiten deelnemen.

Het COA heeft ervoor gekozen om te investeren in sport op de opvanglocaties en gaat in Delfzijl hiervoor samenwerken met Stichting Sport4connect. Sport brengt mensen letterlijk in beweging en draagt daarmee direct maar vooral ook indirect aan activering van mensen. Sporten komt ten goede aan de fysieke en mentale gezondheid en kan asielzoekers die zich in een kwetsbare positie bevinden mede motiveren om een volgende stap richting de toekomst te zetten.

Sport4connect wil een structurele bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente en de aansluiting op bestaande sociale structuren te vergroten. Sport is het vliegwiel om mensen in beweging te zetten en op deze wijze een bijdrage te leveren om de veiligheid, integratie, sociale cohesie en samenhang in de wijk/stad te bevorderen. Door het aanbieden van sport in combinatie met educatie aan verschillende groepen in de lokale samenleving wordt de sociale verbondenheid versterkt, de veiligheid vergroot en participatie van verschillende groepen (minderheden, jeugd en ouderen) tot stand gebracht.

De samenwerking tussen het COA en Sport4connect bestaat uit het aanbieden van voetbaltrainingen met een educatief karakter aan bewoners van het azc in Delfzijl. Het programma voor de trainingen is in samenwerking tussen beide partijen opgesteld.

Woensdag vanaf half twee vindt de eerste training plaats  op het vernieuwde sportpark Centrum aan de Boeremalaan, de thuisbasis van fusieclub NEC Delfzijl.

No Replies to "Sportproject beweegt asielzoekers"