Berend Zwart erelid De Pelikanen

Tijdens de algemene ledenvergadering van is Berend Zwart benoemd tot erelid van voetbalvereniging De Pelikanen uit Appingedam. Na de officieuze toezegging van het erelidmaatschap tijdens de nieuwjaarsreceptie, was nu de officiële handeling.

Voorzitter Rick van Bostelen schetste in het kort de levensloop van Zwart bij De Pelikanen. Hij trad in 1989 in het (jeugd)bestuur gekomen en nam in 1991 de voorzittershamer over van de inmiddels overleden Albert Damhof. In 1999 vond Zwart het mooi geweest en stelde zich niet herkiesbaar tijdens de ALV. Wel bleef hij aan totdat er een opvolger was gevonden. In 2000 werd Erik Noordhof tot zijn opvolger benoemd.

Vervolgens nam Zwart tot twee keer toe (2005 en 2011) de voorzittershamer weer in handen omdat er geen andere kandidaten waren. Zwart heeft vele ontwikkelingen binnen de vereniging meegemaakt en een bijdrage geleverd aan onder andere de oprichting van de 50 euro club en het maken van het jubileumboek bij het 40-jarig jubileum.

De aanwezige leden stemden middels een staand applaus in met de voordracht om Berend te benoemen als erelid van de vereniging. Hij ontving een oorkonde, een cadeau en natuurlijk een bos bloemen welke door zijn vrouw Jeanet in ontvangst werden genomen. Op de foto Berend Zwart met zijn vrouw Jeanet en zoon Willem Juurt.

No Replies to "Berend Zwart erelid De Pelikanen"