Bedumer Winterloop overtreft zichzelf

De organisatie van de Bedumer Winterloop heeft zichzelf opnieuw overtroffen. Alle activiteiten rondom de negende editie van deze bijzondere run waren zaterdag nog niet eens achter de rug of het werd al duidelijk dat het eindbedrag van de vorige editie overtroffen zou worden. De magische grens van een ton was zaterdagavond al gepasseerd. De teller stond toen al op 109.000 euro. Klaes Hoekstra, motor achter de Winterloop, stak zijn verbazing niet onder stoelen of banken. ‘Je snapt er niets van. Ieder jaar denk je dat het plafond wel is bereikt en elke keer weer blijkt dat we nog steeds groeien en het eindbedrag dus ook’, aldus de Bedumer bakker.

De entourage rondom de loop was weer fenomenaal. Het was voor de organisatie hartverwarmend om te zien hoe iedereen zich uit de naad liep of rende om geld in te zamelen voor het goede doel, het UMCG Kanker Fonds.

Net als in voorgaande jaren heeft de organisatie weer een aantal projecten geselecteerd waar het geld van de Bedumer Winterloop naar toe gaat. Net als vorig jaar zijn dit projecten van het UMCG Kanker Researchfonds; in totaal vijf stuks. Nieuw is dit jaar dat lokale of particuliere initiatieven ten behoeve van patiënten met kanker ook een beroep kunnen doen op steun vanuit de Bedumer Winterloop.

Opmerkelijk is ook dat de groei er qua initiatieven nog lang niet uit is. Hoewel er voor de hilarische stilettorun wat minder animo was dan het afgelopen jaar, waren er weer andere activiteiten die veel geld opleverden. Bijvoorbeeld dat van de dames Karen Poelstra en Jeanette Rozema. Beiden hebben met kanker te maken gehad en hadden besloten hun krachten te bundelen.

Een sportieve prestatie leveren en tegelijk meer dan vierduizend euro ophalen voor het goede doel. ‘Sport verbroedert’ wordt er vaak gezegd. Kleef er een goed doel aan en een gemeenschap van zo’n tienduizend inwoners laat zien wat de betekenis va deze uitdrukking is en waar het gezamenlijk toe in staat is. Vorig jaar werd er gemiddeld door elk huishouden in Bedum zesentwintig euro gesponsord.

De zevenjarige Lennart Dijkstra uit Leens vond ook dat er iets gedaan moest worden nadat die vreselijke ziekte zijn familie was binnengeslopen. Hij besloot in zijn eigen woonplaats geld in te zamelen. ‘Ik moet minstens vijftien rondje lopen, dan heb ik meer dan zeshonderd euro bijelkaar’, aldus een van de jongste toppers van de dag.

Een toch wel prominente toeschouwer was Erica van Lente, tegenwoordig burgemeester van Dalfsen, maar daarvoor de eerste burger van Bedum. Ze genoot van het enthousiasme en prees de organisatie. Meedoen met de stilettorun zat er niet in, dat liet ze over aan de wethouders Mariëtte de Visser en Kristel Rutgers van de nieuw geformeerde gemeente Het Hogeland, die zich van hun beste kant lieten zien. Ook zij roemden de betrokkenheid en de vrijgevigheid van iedereen.

Zoals reeds gememoreerd was Klaes Hoekstra nog het meest onder de indruk van dat wat er om hem heen gebeurde. Hij benadrukte voor de stilettorun nog maar eens weer dat er even stilgestaan moest worden bij het feit waarom iedereen naar het Versplein in Bedum was gekomen. ‘Het is goed om daar even bij stil te staan. De mensen te gedenken die hier misschien graag deelgenoot van waren geweest, maar de eindstreep niet hebben gehaald. Laten we met z’n allen even een moment van bezinning delen’, sprak hij de menigte toe. Het werd daarna ijselijk stil in het Bedumer centrum, waar je een speld kon horen vallen. Niet veel later ging men weer over tot de orde van de dag. En die zou inhouden dat het sponsorbedrag naar grote hoogte zou stijgen. Hoger dan menigeen had verwacht…

No Replies to "Bedumer Winterloop overtreft zichzelf"