Robert de Vries stopt als trainer van Noordpool UFC

Vijfdeklasser Noordpool UFC moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2023/2024. De huidige oefenmeester Robert de Vries heeft dit weekend aan bestuur en selectie laten weten dat hij het privé te druk krijgt om als volwaardig hoofdtrainer te kunnen fungeren en meldt terloops dat ook de wensen en verwachtingen van de Uithuizer club zijn achtergebleven bij dat wat hij voor ogen heeft gehad. ‘Dit is een lelijke streep door de rekening’, erkent voorzitter Marcel Dob van de Uithuizer vereniging.

De Vries begon aan de klus in zijn woonplaats nadat Willem Kluin richting RZ Baflo was vertrokken. Het werd een duobaan, want hij zou samen met Bert van der Meer nieuw elan in het Uithuizer voetbal moeten brengen. Er werd destijds een route uitgestippeld waarin de heropbouw van de eerste selectie centraal stond. Er moest meer structuur en discipline komen, er werden normen en waarden op papier gezet waaraan iedereen zich conformeerde. Daarnaast moest het plezier in het spelletje weer terugkeren.

Van der Meer verdween vervolgens van het toneel. De club zette hem op de keien omdat hij en de spelers niet bij elkaar zouden passen. Het bestuur was bang dat spelers zouden afhaken als de trainer zou blijven en dus kozen ze eieren voor hun geld. De Vries nam het stokje over en zegt nu dat de toen uitgesproken verwachtingen en wensen anders zijn uitgepakt. ‘Als alles gegaan was zoals het in de bedoeling lag, hadden er mooie dingen in Uithuizen kunnen groeien. Dat is niet gebeurd en dat is jammer. Bij het aantreden van Bert en mij was er een gezamenlijke doelstelling. We zouden met een jong en enthousiast team aan een nieuwe toekomst bouwen. Toen wist iedereen wat er van elkaar werd verwacht. Welke koers de club nu wil varen zullen ze eerst intern moeten uitzoeken. Ik heb destijds gezegd dat er te zijner tijd een evaluatie van mijn kant zou komen hoe een en ander er op termijn voor zou staan. Die heb ik voor mezelf gemaakt en daaruit heb ik de conclusie getrokken dat het beter is voor Noordpool UFC om voor volgend seizoen een andere trainer te zoeken. In ieder geval iemand die wel drie keer per week voor een groep kan staan. Ik kan mijn volledige inzet namelijk niet garanderen.’

Voorzitter Marcel Dob zegt het jammer te vinden dat De Vries zijn vertrek heeft aangekondigd. Op de vraag of Noordpool UFC van plan was geweest om langer met de Uithuizer door te gaan zegt hij; ‘Ja, absoluut. Dit is zo jammer. We rollen van het een in het ander, al begrijp ik zijn motivering wel. Robert is een hele goeie gozer en dat hij voor zijn privé kiest, snap ik heel best.’ Volgens de voorzitter is het niet de enige reden dat hij vertrekt. Dob noemt het een ‘opeenstapeling’ van zaken. ‘Zoals je terecht opmerkt hebben we voor aanvang van het seizoen samen een plan opgesteld om de zaak vlot te trekken. Wij hadden daar als bestuur en trainers een bepaald beeld bij. Het werd echter al snel duidelijk dat het met de mentaliteit, de wil en de drive om er samen iets van te maken niet goed zat bij sommige spelers. We zijn juist die spelers tegemoet gekomen door afscheid van Bert te nemen. Allemaal de hoop dat ze daarna wel het plezier en de motivatie zouden kunnen vinden om de schouders er onder te zetten. Ik weet dat we een jonge groep hebben en dat het tijd kost om te groeien, maar we moeten wel een team worden en bereid zijn om er voor elkaar te staan. Ze willen allemaal in het eerste elftal spelen. Daar hoort een bepaalde instelling bij. Kennelijk is dat voor sommigen te hoog gegrepen. Of wij hebben een inschattingsfout gemaakt en ons daarin vergist.’

Op de vraag hoe nu verder, zegt Dob; ‘Je stopt zoveel energie in de club en wilt zo graag dat de neuzen allemaal dezelfde kant op wijzen. Ik denk dat we de komende tijd heel goed in de spiegel moeten kijken en samen met de spelers moeten nadenken wat we nu eigenlijk willen om daar dan maar een passende trainer bij zien te vinden. Ik weet het zelf ook even niet meer.’

No Replies to "Robert de Vries stopt als trainer van Noordpool UFC"