Oldambtster Boys dreigt uiteen te vallen

Niemand wilde Oldambtster Boys laten vallen toen de klok amper een jaar geleden op vijf voor twaalf stond. Pogingen om de club uit het slop te trekken leken op niets uit te lopen. Groot was dan ook de verbazing toen er afgelopen zomer werd aangekondigd dat men met twee standaardteams de voetbalcompetitie in zou gaan. Er werd voor zowel de zaterdag als de zondag een elftal bij de KNVB ingeschreven. Voor een dorp met slechts enkele honderden inwoners een uniek gegeven. Nu het seizoen 2022/2023 halverwege is, staat de vlag er heel anders voor. Het zaterdagteam staat troosteloos onderaan in de vijfde klasse en het zondagteam heeft een etmaal voor de thuiswedstrijd tegen Kloosterburen besloten om zichzelf op te heffen. ‘Dit is een zwarte dag voor de club’, vertelt secretaris Jan Eelssema.

Het rommelde al een hele tijd binnen de gelederen van Oldambtster Boys. Een deel van de leden riep voor afgelopen vrijdag een algemene ledenvergadering uit. Dat deed men via de social media. ‘En omdat we geen toegang hebben tot de ledenadministratie, kunt u dit bericht als uitnodiging van de club beschouwen’, luidde de mededeling. Een vergadering die volgens sommigen op onrechtmatige wijze door een ‘gefrustreerd zaterdagteam’ was uitgeroepen. De mail die daarover naar buiten werd gebracht, laat niets te raden over. ‘Men kijkt of er doorgegaan moet worden met een niet presterend bierelftal. Het zondagelftal (vlaggenschip) wil duidelijkheid van het bestuur’, stond er in het bericht.

De bijeenkomst zou afgeblazen zijn, maar dat klopte dan ook weer niet. Secretaris Jan Eelssema meldde dat er wel degelijk was vergaderd, maar dat er geen besluiten waren genomen. ‘Over een paar weken zitten we weer om tafel. Dan zal er wel duidelijkheid moeten komen hoe we verder willen’, was het enige dat hij vlak voor het weekend kwijt wilde.

Daarna gingen de ontwikkelingen snel. Het zaterdagteam voetbalde op eigen veld tegen het ook al in moeilijkheden verkerende Meedhuizen en verloor de ontmoeting met 0-5. Het zondagteam besloot een etmaal voor de thuiswedstrijd tegen Kloosterburen in 5C om niet meer voor de Nieuw-Scheemder vereniging in actie te komen. En dus zijn de vermetele pogingen van het bestuur om het zondagvoetbal in stand te houden ruim een half jaar na dato alsnog gestrand. ‘Ze hadden het min of meer al aangekondigd, dus als een verrassing komt dit niet’, zegt Eelssema.

Voor aanvang van de competitie klonken er al sceptische geluiden over het inzetten van een zaterdag- en een zondagtak. Het zou ten koste gaan van de vereniging. Alleen maar voor tweespalt zorgen. En dat is nu precies wat er is gebeurd. Het zaterdagteam hoopte meer lol aan het spelletje te beleven en meer wedstrijden te winnen, maar heeft uit veertien wedstrijden slechts één schamel punt weten te verzamelen en staat op bijna honderd tegentreffers. Het team dat op zondag speelde en voor een groot deel uit spelers bestond die van het Hoogezandster Kwiek waren komen aanwaaien, deed het iets beter. Met elf punten uit evenveel wedstrijden hield het ook daar echter niet over. Volgens Eelssema botste het te vaak tussen beide teams. Er hadden zich twee clubs binnen de kleine vereniging gevormd en dat bleek niet samen te gaan.

Eelssema: ‘Het is jammer, want we hebben er alles aan gedaan om het zondagvoetbal voor onze vereniging te behouden. Dat is helaas niet gelukt. Hoe we nu verder moeten? Dat kan ik nu niet zeggen. De jongens die in het zaterdagteam spelen hebben nog wel een binding met het dorp, maar daar zit geen aanwas achter. Als er een paar spelers vertrekken zit je meteen in de moeilijkheden.’ Op de vraag of dit het einde is van Oldambtster Boys zegt hij: ‘Ik weet het niet. Binnenkort zullen we met het bestuur om tafel moeten om te kijken welke stappen we moeten nemen.’ Een ding is in ieder geval wel duidelijk. Clubs die uit een dorpsbeeld verdwijnen, keren niet zomaar terug. De voorbeelden daarvan zijn genoeg voorhanden.

Namens het zondagteam vertelt woordvoerder Hamid dat het besluit om te stoppen na een lange periode van wikken en wegen is genomen. ‘Dit is gedaan na een onheuse bejegening van bepaalde leden van Oldambtster Boys, waarbij racistische uitlatingen en fysiek geweld zijn gebruikt. Voor de zondagselectie was de laatste onrechtmatige vergadering de druppel die de emmer deed overlopen. Tijdens die bijeenkomst is wel gebleken dat een selectie met meerdere achtergronden en culturen niet welkom is bij deze voetbalvereniging. Het bestuur heeft te weinig of geen acties ondernomen, ondanks dat zij meerdere keren op de misstanden zijn aangesproken. De aanvoerder heeft de club op de hoogte gesteld van de onrechtmatige handelingen. In plaats van serieus te worden genomen werd hij echter door de voorzitter van de vergadering uitgelachen en uitgedaagd.’

Volgens Hamid leven er ook persoonlijke kwesties binnen de club. Zo zou het bestuur op onacceptabele wijze onder druk zijn gezet om penningmeester Hans Zijlstra te ontslaan, zonder dat er aanvaardbare redenen aan ten grondslag zouden liggen. De boekhouder had al een onderzoek ingesteld, maar op de uitkomst daarvan wilde men niet wachten. Namens het bestuur had voorzitter Bennie Veentjer al besloten om hem aan de kant te schuiven. ‘Als dat zo is, dan is dat een schending van de wet- en regelgeving en de statuten. Maar het is al wel gebleken dat het bestuur zijn eigen weg gaat en dat eenieder die wel volgens de regels wil werken maar moet vertrekken of hen wordt de mond gesnoerd. Dat bleek vrijdag maar weer toen spelers van de zondagselectie het woord namen. Zij nemen het bestuur kwalijk dat ze hun eigen tekortkomingen niet willen inzien. Ondanks de bekoelde relatie tussen beide teams, wenst de zondagselectie het zaterdagteam een goede en sportieve voetbaltoekomst.’ Het bestuur is om een reactie gevraagd, maar heeft tot nu toe niet op de verwijten willen reageren.

No Replies to "Oldambtster Boys dreigt uiteen te vallen"